Suomeen on rakennettu viime vuosina kansainvälisestikin merkittäviä puurakentamisen monumentaalisia kohteita kuten Helsinki–Vantaan-lentoaseman uusi T2-terminaali sekä Helsingin keskustakirjasto Oodi ja merenrantasauna Löyly.

Julkiselle puurakentamiselle on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita, jotka ovat johtaneet puun käytön kasvuun esimerkiksi päiväkoti- ja koulurakentamisessa. Puulla on vähähiilisenä ja uusiutuvana materiaalina merkittävä rooli rakentamisen päästöjen alentajana ja hiilen varastoijana rakennuksen elinkaaren ajan.

Rakentamisen tavoitteena hiilineutraalisuus

Kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys Ramboll on pyrkinyt erikoistumaan kestävään puurakentamiseen ja on edellä kuvattujen monumentaalikohteiden suunnittelija.

-Rakentamisen ratkaisuissa Ramboll pyrkii ottamaan huomioon rakennuksen elinkaariajattelun lisäksi eri materiaalien vahvuudet erilaisissa kohteissa ja toteutuksissa. Hiilineutraalisuuden tavoittelu on tärkeä osa strategiaa, ja puulla nähdään merkittäviä vaikutuksia tavoitteiden saavuttamisessa, sanoo yhtiön Rakennetekniikan Kestävän kehityksen päällikkö Laura Kainulainen.

Kainulaisen mukaan tavoitteena on, että hankesuunnitteluvaiheessa pystytään valitsemaan paras mahdollinen ratkaisu muun muassa vähäpäästöisyyden kannalta. – Meillä haetaan vaihtoehtoja ja hankkeen luonteen pohjalta esitämme puulle parhaita paikkoja, joissa sitä kannattaa rakenteellisesti käyttää. Puuta ei pidä pakottaa väkisin rakennukseen, vaan puuta pitää hyödyntää sen ominaisuuksien kautta niissä paikoissa, joihin se parhaiten soveltuu.

-Eräässä hankkeessa teimme verrokkilaskelman siitä, minkälainen betoniseksi suunniteltu rakennus olisi puisena. Laskelma osoitti, että päästövähennys oli suurempi, jos rakennus suunniteltiin jo alun perin puun ehdoilla. Tätä osaamista kehitämme, jotta päästään puurakentamiselle parhaisiin, edullisiin ja pitkäikäisiin ratkaisuihin.

Tulevaisuudessa pakolliseksi tuleva rakennusten hiilijalanjälkilaskenta ja yleinen ekologisten arvojen kasvu ovat Kainulaisen mukaan yhtiön strategian keskiössä. - Haluamme ohjata asiakkaitamme rakentamisen hankkeiden kehittämisessä kohti vähähiilisyyttä. Kaikki rakentajat eivät välttämättä vielä tiedä, mihin näissä vähähiilisen rakentamisen tavoitteissa voidaan päästä ja mitä se vaatii.

-Rakentamisen materiaalit kehittyvät ja kiertotalouden mukainen rakentaminen näkyy vahvemmin suunnittelussa. On siis tärkeää kehittää omaa osaamista ja jalkauttaa tieto arkiseen suunnitteluun ja tekemiseen. Autamme myös esimerkiksi arkkitehtejä huomioimaan suunnittelussaan puurakenteiden ominaisuuksia jo suunnittelun alkuvaiheessa. Näin hankkeessa on enemmän edellytyksiä puun käytön toteutumiseksi.

Vähähiilinen rakentaminen kasvussa

Tarvitaan lisää tietoa ja osaamista

Kainulaisen mukaan mielenkiinto vähähiilistä rakentamista kohtaan on vahvassa kasvussa koko rakentamisen arvoketjussa. - Rakentajat haluavat heti käyttöönotettavia ratkaisuja ja ennustaa tulevaa kehitystä, missä pitäisi olla mukana vaikuttamassa.

-Rakennustuoteteollisuus on kehittänyt omaa vähähiilisen rakentamisen osaamistaan jo ennen lainsäädäntöohjausta. Moni haluaakin olla suunnannäyttäjänä ja kehittämässä itse omia prosesseja, jotta osaaminen kasvaisi markkinoiden ja kysynnän tahdissa.

Kainulaisen mukaan, vähähiilisen rakentamisen suunnittelussa on välttämätöntä tehdä varhainen kokonaisvaltainen tarkastelu jo hankesuunnitteluvaiheessa. -On arvioitava rakennuksen koko elinkaari suunnittelun, energiaratkaisujen, runkomateriaalien ja elinkaaren jälkeisen materiaalien hyödyntämisen, sekä kiertotalouden kannalta.

-Kun rakennus suunnitellaan alun alkaen puurunkoiseksi, on puumateriaalien käyttö tehokkainta. Kun kaikilla materiaaleilla on paikkansa rakennuksessa, saavutetaan kokonaisvaltaisen suunnittelun näkökulmasta parhaat ratkaisut.

Aluekehittämisessä voidaan sparrata kuntia Kainulaisen mukaan siinä, millä tavalla kaavoitus tehdään elinkaarinäkökulmat huomioiden. - Algoritmien tuominen mukaan suunnitteluun tarkoittaa esimerkiksi kaavasuunnittelun lisäksi materiaaliratkaisuja, rakennusten sijoittelua valon ja tuulen suunnat huomioiden.

-Kun algoritmit tekevät laskentaa moninkertaisella nopeudella ihmiseen verrattuna, ne pystyvät tuottamaan suuren määrän tietoa päätöksenteon tueksi, jolloin vaihtoehtojen vertailu on tehokasta. Näin esimerkiksi mahdollisuudet käyttää puuta aiempaa enemmän paranevat entisestään, arvioi Kainulainen.

Vähähiilisen puurakentamisen ja suunnittelun edistäjä

Vähähiilisen puurakentamisen suunnitteluun erikoistunut Ramboll oli finalistina LUT- yliopiston ja Marjatta ja Eino Kollin Säätiön vuoden 2022 Metsä360 kilpailussa, jossa nostettiin esiin metsien jalostusarvon kasvua edistäviä hankkeita. 

Metsä360-asiantuntijaryhmän mukaan puurakentamisen yleistymiseen voidaan vaikuttaa merkittävästi suunnitteluosaamisen kehittämisellä. Jos puun mahdollisuuksia ei osata ottaa riittävästi huomioon suunnittelussa, myös puurakentaminen kehittyy hitaasti. Asiantuntijaryhmän mielestä Ramboll edistää suunnittelu- ja rakentamistoiminnallaan puun käyttöä ja sen parhaiden käyttökohteiden löytymistä.

Markku Laukkanen
Kirjoittaja:

Markku Laukkanen

Artikkeli on osa Marjatta ja Eino Kollin rahoittamaa ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanketta, jossa julkaistaan ajankohtaisia suomalaisia ja eurooppalaisia puheenvuoroja kestävästä metsätaloudesta, puurakentamisesta ja puun käytön uusista mahdollisuuksista. Sarjan tavoitteena on esitellä monipuolisesti metsäalan tutkijoiden, päättäjien, yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä ajankohtaisista laajasti metsäklusteriin liittyvistä aiheista. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös sivustolla.